Štedrý večer

Vianočný stromček našich prarodičov bol malý a len kde – tu nejaká ozdoba. Najčastejšie to boli jabĺ?ka, orechy, neskôr medovníky. Zavesovali ho na hradovú drevenú povalu alebo ho osadili do klátika. Darčeky sa vtedy nedostávali žiadne. Veľkú pozornosť venovali príprave stola a štedrej večeri. Počas sviatkov bol prikrytý bielym obrusom, alebo vyšívaný červeným kupkárom.

Na stôl kládli do „riečice“ (sita) oplátky, jablká, orechy, cesnak, med, pagáče.


Na pečenie oplátok používali železo, ktoré si vzájomne požičiavali po dedine. Receptúru na ich zhotovenie mala každá obec svoju.

Veľa zvykov sa viazalo na predpoveď budúcnosti. Na Vianoce musela byť nová metla v dome. Keď už bol prestretý štedrovečerný stôl, dievka ešte ňou musela podlahu pozametať. Potom vyšla na dvor vyniesť smeti. Keď zaštekal pes, dievča muselo dávať pozor, z ktorej strany sa ozýval, lebo sa vraj do toho domu vydá. Do kútov sa hádzali orechy, aby kúty nezostali prázdne a po celý rok bolo v dome bohato:

Moje milé kútiki,
nemám vás čím obdariť,
len tímto malýn darčekon,
so zdravím, so šťastím
a hojným Božským požehnánim,


často znelo z úst gazdinej.

Po zapálení sviečok, postavených na stole, zasadla celá rodina k štedrovečernej večeri. Všetci však pozorne sledovali plamienok. Predpovedalo sa: Na koho sa ohne, ten sa do roka pominie.

Čítalo sa z evanjelia, alebo sa modlilo spamäti a potom gazda poprial:

Vinšujem vám tieto slávne sviatki,
Krista Pána narodenie, abi vám dav
Pán Boh zdravia, šťastia a hojného
Božského požehnania a po smrti
V nebi prebívania.


Gazdiná urobila domácim krížik na čelo, cesnakom namočeným do medu, aby sa všetci mali radi. Zjedol sa cesnak pre zdravie a med, aby sa dievka do roka a do dňa dostala pod čepiec.

Potom prekrojili naprieč jablko, aby sa dozvedeli, či budú po celý rok zdraví. Keď sa vyskytla hviezdička, veštilo sa, že celá rodina v zdraví dožije. Ak sa výnimočne ukázal krížik zo štyroch jadierok, niekto do roka zomrie. Z každého chodu sa odkladalo do misky – oplátky s petržlenom, sladká šošovicová polievka, pupáčky a po večeri sa všetko odnieslo ako výslužka dobytku (lichve). Po druhej svetovej vojne sa všeobecne rozšíril zvyk jedávať smaženu rybu k večery. Do studne sa hádzalo jablko a po Vianociach sa z nej vytiahlo.

Na Vianoce sa popod okná vyspevovali koledy.

Čas radosti, veselosti svetu nastal nyní.
Porodila Spasiteľa Panna bez všej vini.
V meste Betleheme, v jasličkách na slame,
Leží milé Dieťa čilé na zime.


Jaké veci ľudia všetci oddávna čakali.
Nie anjeli dnes veselí nám už zvestovali.
A preto plesajme, chválu Bohu vzdávajme
Pacholiatku, Nemluvniatku, spievajme.


Vitaj náš Ježišku narodení,
V jasličkách na slame položení.
Len teba chceme vichvalovať
A veselo ti predspevovať.


Pastieri pred tebou poklakali
A tvoje Božstvo tak uctievali.
Mi ti dnes radostne spievame,
Chválu a česť ti tu vzdávame
Pred odchodom na polnočnú omšu „ utierňu“ si dievky vezmú jablko, do ktorého si od Lucie raz denne zahrýzali. Cestou z kostola , keď jedli jablko, museli dávať pozor, ktorý chlapec do nich drgne. Muža s takým menom potom dostala za manžela.
Posledná hodina odbila, chváľte hospodina...

 
TOPlist

História

Logo rondelPovodné stvárnenie logotypu vychádza z pôdorysu trojitého rondelu so šiestimi vstupnými bránami. Symbolizuje náš vzťah k histórii. Čítaj ďalej...

Vinohradníctvo

Logo vínoOdvodený logotyp v pozadí s viničovým listom je hyperbolou na strapec hrozna tvorený nesymetricky rozmiestnenými, rôzne veľkými bobuľami. Čítaj ďalej...

Cyklotrasa

Logo cykloVariácia logotypu s nevtieravo dotvorenou postavou cyklistu na bicykli je odkazom na ciel vytvoriť náučný cyklo chodník v chotári obce. Čítaj ďalej...