Traja králi

Deň Troch kráľov bol posledným dňom obchôdzok vianočno-novoročného obdobia. V tento deň chodili traja chlapci preoblečení za biblických kráľov. Jeden mal ozembuch, ďalší betlehem a palicu. Cez plece si prehodili plachty – haleny a hlavu si prikryli vysokými papierovými čiapkami. Nad dvere napísali bielou kriedou iniciály G-M-B a daný rok. Spievali:

Pásli ovce valasi, valasi,
Pri betlemskom salaši, salaši.
Anjel sa in ukázav, ukázav,
Do Betlema ísť kázav, kázav.
Stante hore a pote, a pote,
Pána Krista najdete, nájdete.
Najdete ho v jasličkách, jasličkách,
Zavinutô v plienočkách, v plienočkách.
Mária ho kolembá, kolembá,
A Jozef mu tak spéva, tak spéva.
Na husličkách ju, ju, ju,
A na gajdách du, du, du.
Príbytky navštevoval aj farár a kostolník za doprovodu miništrantov, hlavne tam, kde si ho pozvali. Celé obydlie vykropil svätenou vodou, aby z neho vyhnal zlé sily. Posledné jeho slová zneli: „Nech Kristus požehná tomuto domu.“ Na rám dverí napísal nápis GMB a aktuálny letopočet. GMB je pripomenutím mien troch kráľov z východu Gašpara, Melichara a Baltazára.

 
TOPlist

História

Logo rondelPovodné stvárnenie logotypu vychádza z pôdorysu trojitého rondelu so šiestimi vstupnými bránami. Symbolizuje náš vzťah k histórii. Čítaj ďalej...

Vinohradníctvo

Logo vínoOdvodený logotyp v pozadí s viničovým listom je hyperbolou na strapec hrozna tvorený nesymetricky rozmiestnenými, rôzne veľkými bobuľami. Čítaj ďalej...

Cyklotrasa

Logo cykloVariácia logotypu s nevtieravo dotvorenou postavou cyklistu na bicykli je odkazom na ciel vytvoriť náučný cyklo chodník v chotári obce. Čítaj ďalej...