Svätý Ján

Všetci sa tešili na svätého Jána, na jánske ohne. V podvečer si mládenci a dievky na okolitých kopcoch stavali veľké vatry. Za tmy ich zapálili a za doprovodu harmoniky spievali, tancovali a preskakovali plamene. Mládenci zanôtili:

Koliesko dubovo, koliesko dubovo,
Budem ťa hamuvať, abis nevŕzgalo,
Abis nevŕzgalo, keť buden vandruvať.

Vandruj šuhaj, vandruj,
Vandruj šuhaj, vandruj,
Len sa dobre mávaj, abi nejšli chíri,
Abi nejšli chíri, že ťa obesili.


Často odpovedali dievky spolu so ženami.

Spievalo sa i spoločne:

Zabov šuhaj zabov,
Zabov šuhaj zabov,
Že mi frajeron bov,
A ja son zabula,
A ja son zabula,
Že mi frajeron bov.


Ženy mali vždy na pamäti: - Na svätého Jána býva noc čarovná, predpovedala jedna. - Byliny nazbierané v túto noc majú najsilnejšiu moc. - Dá sa nimi pomôcť pri každej chorobe, ale i v láske, treba ich však zbierať do východu slnka. - A ja som počula, že pomáhajú pričarovávať mládencom devy a naopak, dodala ďalšia. Používali ich na prípravu čajov, prikladali na poranenia, alebo ich hádzali na žeravé úhlíky a „okiedzali“ nimi chorých v dome alebo dobytok v maštali. Vyháňali tak zlých duchov. Pokiaľ plamene nezhasli, veselé piesne zaznievali po celom chotári za jasotu rozjarenej mladi.

 
TOPlist

História

Logo rondelPovodné stvárnenie logotypu vychádza z pôdorysu trojitého rondelu so šiestimi vstupnými bránami. Symbolizuje náš vzťah k histórii. Čítaj ďalej...

Vinohradníctvo

Logo vínoOdvodený logotyp v pozadí s viničovým listom je hyperbolou na strapec hrozna tvorený nesymetricky rozmiestnenými, rôzne veľkými bobuľami. Čítaj ďalej...

Cyklotrasa

Logo cykloVariácia logotypu s nevtieravo dotvorenou postavou cyklistu na bicykli je odkazom na ciel vytvoriť náučný cyklo chodník v chotári obce. Čítaj ďalej...