Home

Vývoj názvu potoka Kadaň

Kadaň je ľavostranným prítokom Nitry, ktorý pramení v podzoborskej obci Štitáre, aj keď nie priamo pod Zoborom, lež pod Tribečom. Ďalej potom preteká neďaleko mesta Nitry Pohranicami, Lapášom, Golianovom a pri Veľkom Cetíne ústi do rieky Nitry.

 

J. Hladký uvádza vo svojej monografii tieto zápisy názvu: 1300 fluvium Pagran, 1891 Kádán patak, 1892 Kádán patak, 1932 Pogranický potok, 1950 Kádán patak, 1959 Kadaň, 1965 opäť Kadaň a v tejto podobe až dodnes. Podľa neho hydronymum Kadaň pravdepodobne vzniklo z osobného mena *Kadan, pričom sa odvoláva na publikáciu Zeměpisná jména Československa, v ktorej sa takýmto spôsobom etymologizuje starý názov západočeského mesta Kadaň (pozri Lutterer – Majtán – Šrámek, 1982, s. 139). Názov Pohranický potok považuje za starší ako Kadaň, mal vzniknúť z osadného názvu Pohranice (pozri Hladký, 2004, s. 102).

Mapa z roku 1936

Literatúra

  • HLADKÝ, Juraj: Hydronymia povodia Nitry. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 2004. 294 s.
  • LUTTERER, Ivan, MAJTÁN, Milan, ŠRÁMEK, Rudolf: Zeměpisná jména Československa. Slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Praha: Mladá fronta 1982. 376 s.
 
TOPlist

História

Logo rondelPovodné stvárnenie logotypu vychádza z pôdorysu trojitého rondelu so šiestimi vstupnými bránami. Symbolizuje náš vzťah k histórii. Čítaj ďalej...

Vinohradníctvo

Logo vínoOdvodený logotyp v pozadí s viničovým listom je hyperbolou na strapec hrozna tvorený nesymetricky rozmiestnenými, rôzne veľkými bobuľami. Čítaj ďalej...

Cyklotrasa

Logo cykloVariácia logotypu s nevtieravo dotvorenou postavou cyklistu na bicykli je odkazom na ciel vytvoriť náučný cyklo chodník v chotári obce. Čítaj ďalej...