Home

Štepenie viniča

Majúc mnoho planých pňov vo svojej vinici, rád by som ich preštepil. Prosím, keby ste mi dali návod ako to mám robiť. M. P. v Š.

Ľudovít Rizner - publicista(Odpoveď.) Jesto jeden zvláštny francúzsky spôsob štepenia viniča tomu, ale tomu, čo by sme ho ako dôkladne opisovali, bez obrazcov by ste neporozumeli. Teda musíme vám zdeliť spôsob taký, pri ktorom práca podobná je obyčajnému štepeniu ovocných stromov. Rozdiel pri tom je len ten, že viničový peň štepiť sa musí v zemi. Odhrabe sa teda zem od pňa, ureže sa tam, kde asi 5 cm pod zemou stál, rozštiepi sa a vsadí do rozkalu vrúbeľ viničový tak, ako pri obyčajnom štepení ovocných stromov, rana zalepí sa voskom a obviaže a peň zakryje sa sypkou zemou tak, aby len jedno očko zo zeme vyzeralo, a preto má byť vrúbeľ cele krátky. Ak prácu pozorne vykonáte, nuž štepenie zdarí sa. Poznamenávame ešte, že vrúbliky viničové narezať sa majú v zime. Vy, aby ste mohli skúšku urobiť, narežte si ich ešte do konca tohto mesiaca, lebo v marci už vinič má miazgu. Do času štepenia opatrite si ich v suchej pivnici, kde popchať ich môžete kolmo do piesku.

 

(Časopis OBZOR, Ročník VIII. Február 1896. Číslo 2, str. 29.)

 Read more: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1525/Rizner_Clanky-z-casopisu-Obzor/8#ixzz1tajz20VZ

 

Pozrite si video, ako sa štepí vinič v domacich podmienkach dnes: http://youtu.be/Ec1rQOLIo3U

 
TOPlist

História

Logo rondelPovodné stvárnenie logotypu vychádza z pôdorysu trojitého rondelu so šiestimi vstupnými bránami. Symbolizuje náš vzťah k histórii. Čítaj ďalej...

Vinohradníctvo

Logo vínoOdvodený logotyp v pozadí s viničovým listom je hyperbolou na strapec hrozna tvorený nesymetricky rozmiestnenými, rôzne veľkými bobuľami. Čítaj ďalej...

Cyklotrasa

Logo cykloVariácia logotypu s nevtieravo dotvorenou postavou cyklistu na bicykli je odkazom na ciel vytvoriť náučný cyklo chodník v chotári obce. Čítaj ďalej...