Home

Otvorenie náučného chodníka

Po takmer deviatich mesiacoch od udelenia grantu od Nitrianskej komunitnej nadácie sa naše dieťa - náučný chodník Ďarmotským chotárom dočkal slávnostného krstu po slávnosti sv. Urbanka v sobotu 26.05.2012.

Urbako

Náučný chodník Ďarmotským chotárom je koncipovaný ako celoročný samoobslužný chodník s 10 panelmi. V súčasnej dobe sú odovzdané prvé tri panely:

  • História obce
  • História vinárstva a vinohradníctva
  • Prírodné prostredie vodnej nádrže

Pre deti bola pripravená tvorivá dielňa s kresbou na plastové poháre, do ktorých sadili žaluďe dubu cerového s cieľom obnoviť jeho výskyt v našom chotári. Odmenou im bol preukaz podporovateľa nášho občianskeho združenia a kopec sladkosti.

Partneri projektu:

  • Nitrianska komunitná nadácia
  • Nitrianske komunálne služby

Naše OZ sa priebežne uchádza o granty rôznych spoločností a plánuje v blízkej budúcnosti dobudovať celý náučný chodník. Prípadni záujemcovia o sponzoring sú vítaní pri napľňaní našich cieľov.

Info materiál

Mapa oblasti

 

 
TOPlist

História

Logo rondelPovodné stvárnenie logotypu vychádza z pôdorysu trojitého rondelu so šiestimi vstupnými bránami. Symbolizuje náš vzťah k histórii. Čítaj ďalej...

Vinohradníctvo

Logo vínoOdvodený logotyp v pozadí s viničovým listom je hyperbolou na strapec hrozna tvorený nesymetricky rozmiestnenými, rôzne veľkými bobuľami. Čítaj ďalej...

Cyklotrasa

Logo cykloVariácia logotypu s nevtieravo dotvorenou postavou cyklistu na bicykli je odkazom na ciel vytvoriť náučný cyklo chodník v chotári obce. Čítaj ďalej...