Home

Vinarska50.SK

Malebný vinohradnícky kraj dolnej Nitry ponúka ideálne podmienky pre cykloturistiku. Kombináciou týchto dvoch fenoménov chceme poskytnúť aktívnym i príležitostným cyklistom možnosť spoznať náš kraj. Po absolvovaní 50 km na bicykli prednostne po poľných cestách hlavne cez vinohrady obcí nášho regiónu bude pripravené vyhodnotenie spojené s ochutnávkou produktov miestnej gastronómie a vinárstva pri tónoch cimbalovej muziky.

Registrácia: http://www.vinarska50.sk/


 

Východisková situácia a zdôvodnenie projektu:

Chýbajúca generácia mladých vinohradníkov za posledných 20 rokov je badateľná v našich vinohradoch. Založením tradície týchto pretekov chceme vinohradnícku tradíciu oživiť a nadviazať na partnerský projekt z okolia Znojma (južná Morava) www.vinarska50.cz, kde sa 28.06.2014 chystá už 15. ročník a počet registrovaných súťažiacich pre všetky vekové kategórie bez rozdielu pohlavia musel byť obmedzený na 1500.

Čo je cieľom projektu?

  • Touto športovo-kultúrnou akciou chceme prinavrátiť život do našich viníc. Chceme poskytnúť zdravú alternatívu trávenia voľného
  • času pre návštevníkov nášho kraja, oboznámiť ich s históriou i súčasnosťou vinohradníckej tradície ako i ponúknuť produkty
  • regionálnej gastronómie.

Komu je projekt určený?

  • Cykloturisti z blízkeho okolia.
  • Partnerské obce zo Slovenska, Maďarska, Moravy, Čiech a Rakúska.
  • V prvom ročníku počítame s účasťou 50-100 závodníkov a ďalších 300 nesúťažiacich návštevníkov, ktorí ich budú povzbudzovať pozdĺž trate.
  • Partneri z nadácii, ktorí nás podporia :-)

Plánované aktivity, akým spôsobom aktivity projektu prispejú k skvalitneniu života v našom regióne?

  • Vyčistenie 50 km cyklistických trás od odpadkov a náletových drevín v prostredí našich vinohradov.
  • Zviditeľnenie vinohradníckeho regiónu, ktorý je doložený od 11. storočia.
  • Prilákanie turistov do nášho regiónu.

 

 
TOPlist

História

Logo rondelPovodné stvárnenie logotypu vychádza z pôdorysu trojitého rondelu so šiestimi vstupnými bránami. Symbolizuje náš vzťah k histórii. Čítaj ďalej...

Vinohradníctvo

Logo vínoOdvodený logotyp v pozadí s viničovým listom je hyperbolou na strapec hrozna tvorený nesymetricky rozmiestnenými, rôzne veľkými bobuľami. Čítaj ďalej...

Cyklotrasa

Logo cykloVariácia logotypu s nevtieravo dotvorenou postavou cyklistu na bicykli je odkazom na ciel vytvoriť náučný cyklo chodník v chotári obce. Čítaj ďalej...