Home

Slová uznania

Časopis Pozdrav z Dolnej Nitry priniesol reportáž z Golianova a na strane číslo 12 a 13 sa pozitívne vyjadril o aktivitách nášho OZ.

"Historický názov obce reflektuje excelentný projekt náučného chodníka „Ďarmotským chotárom“ vytvorený pod gesciou občianskeho združenia „OZ Ďarmoty.“ Náučný chodník s výborne lokalizovanými informačnými panelmi, Vás prevedie po prírodných a ľudskou rukou vytvorených dielach reflektujúcich napríklad pravekú históriu obce, vinársku či ovocinársku tradíciu, rozmanitosť flóry a fauny biotopu vodnej nádrže Golianovo, genézu chovu koní, či históriu furmanstva."

"Ďalší unikátny a invenčný projekt, vinohradnícke detské ihrisko, približuje prostredníctvom vinohradníckej tematiky najmladším generáciám vinohradníctvo a zároveň im vštep je úctu k tejto namáhavej ľudskej činnosti tak rozšírenej u nás, na Dolnej Nitre."

Ďakujeme autorovi Tomášovi Krajmerovi.

 

 

 
TOPlist

História

Logo rondelPovodné stvárnenie logotypu vychádza z pôdorysu trojitého rondelu so šiestimi vstupnými bránami. Symbolizuje náš vzťah k histórii. Čítaj ďalej...

Vinohradníctvo

Logo vínoOdvodený logotyp v pozadí s viničovým listom je hyperbolou na strapec hrozna tvorený nesymetricky rozmiestnenými, rôzne veľkými bobuľami. Čítaj ďalej...

Cyklotrasa

Logo cykloVariácia logotypu s nevtieravo dotvorenou postavou cyklistu na bicykli je odkazom na ciel vytvoriť náučný cyklo chodník v chotári obce. Čítaj ďalej...