Home

Cena za krajinu 2016

Do štvrtého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR, bolo celkovo prihlásených 12 realizovaných projektov. Kritériá, na základe ktorých sa posudzuje oprávnenosť predloženia projektov v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom ceny splnilo 10 kandidátov, z toho 3 samosprávy a 7 mimovládnych organizácií. Medzi nimi i naše OZ s projektom vráťme život do vinohradov.

 

Cena za krajinu


Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu sú v roku 2016 nominované nasledovné projekty:

Ďarmoty, občianske združenie
Projekt: Vráťme život do vinohradov – Golianovo

Horný Tisovník, obec
Projekt: Záchrana a prezentácia novohradských ľudových náhrobníkov evanjelikov a. v. v Hornom a Dolnom Tisovníku

Hriňová, mesto
Projekt: Hriňovské lazy – krajina hodnôt

Karpatské drevené cerkvi, nezisková organizácia
Projekt: Cyklistický chodník ikon Nová Sedlica – Inovce
Navrhovateľ nominácie: obec Šmigovec

Malachovská dolina, občianske združenie
Projekt: Malachovské oddychové miesta a náučné chodníky

Muránska planina, neinvestičný fond
Projekt: Pre prírodu Muránskej planiny

Národopisné múzeum Sebechleby, občianske združenie
Projekt: Národopisné múzeum Sebechleby

Pro Eberhard, občianske združenie
Projekt: Zelená oáza pri Malom Dunaji s rozhľadňou Hniezdo

Spišská Belá, mesto
Projekt: Obnova rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá

Zachráňme hrady, záujmové združenie právnických osôb
Projekt: Zachráňme hrady – projekt obnovy slovenských hradov

 

www.cenazakrajinu.sk

 
TOPlist

História

Logo rondelPovodné stvárnenie logotypu vychádza z pôdorysu trojitého rondelu so šiestimi vstupnými bránami. Symbolizuje náš vzťah k histórii. Čítaj ďalej...

Vinohradníctvo

Logo vínoOdvodený logotyp v pozadí s viničovým listom je hyperbolou na strapec hrozna tvorený nesymetricky rozmiestnenými, rôzne veľkými bobuľami. Čítaj ďalej...

Cyklotrasa

Logo cykloVariácia logotypu s nevtieravo dotvorenou postavou cyklistu na bicykli je odkazom na ciel vytvoriť náučný cyklo chodník v chotári obce. Čítaj ďalej...